We hebben vrienden nodig!

Ben je tevreden over de activiteiten en het programma-aanbod van Theater de KunstGreep? Of heb je nog tips? Wil je dat het allemaal nog net even leuker en aantrekkelijker wordt? Word dan Vriend van Stichting Theater de KunstGreep. Word een Vriend die meedenkt, de organisatie met een te overzien bedrag financieel steunt én die als Vriend dan ook allerlei voordeeltjes geniet.

Met de opbrengst van de kaartverkoop alleen is het lastig om de exploitatie van ons theater rond te krijgen. Daarom springt de gemeente Oostzaan bij met een subsidiebijdrage. Maar om ons programma te versterken, de service te verhogen en de publiciteitsinspanningen te verbeteren hebben wij ook Vrienden nodig.

Tegenprestatie
Maar daar staat natuurlijk wel iets tegenover. Als vriend van Stichting Theater de KunstGreep kun je het volgende van ons verwachten: je wordt als eerste geïnformeerd over het nieuwe theaterseizoen. Je ontvangt de nieuwsbrieven die aan alle bezoekers worden gestuurd eveneens als eerste. Je krijgt als eerste de gelegenheid kaarten te bestellen voor voorstellingen die naar verwachting heel goed zullen lopen. En dat dit geen overbodige luxe is blijkt regelmatig: flink wat voorstellingen raken namelijk bloedsnel uitverkocht.

Enkele malen per jaar zullen wij een aparte nieuwsbrief sturen aan de vrienden met nieuws, extra informatie en spontane acties. Mogelijk ook zullen wij je mening vragen over zaken, als programmering, vragen naar je ervaringen, adviezen et cetera.

Zo doe je het
Wij hopen dat je met ons een vriendschapsverdrag wilt sluiten of je vriendschap in het komende jaar wilt hernieuwen. Maak in dat geval € 25,00 over op NL75RABO0121655911 t.n.v. St. Theater de KunstGreep, o.v.v. Vriend