VanWyck – An average woman

Zaterdag 30 november 2019 | 20.30 uur | Muziek | € 17,50* De Amsterdamse singer-songwriter VanWyck brak het afgelopen jaar door met haar debuut album ‘An Average Woman’. Haar warme stem, sterke teksten en sfeervolle folk werden overladen met recensies vanuit de hele wereld en juichend onthaald door de landelijke muziekpers. […]